Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Last Update: 21 Jan 2018
Version 8.0.3

OBJEKTIF OPERASI PENGUATKUASAAN

  • Ø Mencegah bot penumpang membawa muatan melebihi had yang ditetapkan.
  • Ø Memastikan bot penumpang yang beroperasi memiliki RTP yang masih sah  tarikh lakunya.
  • Ø Memastikan senarai penumpang direkod dan mempunyai tiket sebelum memasuki bot.
  • Ø Memastikan operator bot penumpang mematuhi kadar tambang yang telah diluluskan oleh LSS.
  • Ø Memastikan bot penumpang mematuhi jadual pelayaran yang telah ditetapkan oleh LSS.