Client's Charter

PIAGAM PELANGGAN

Permit Pengangkutan Sungai dikeluarkan dalam tempoh lapan (8) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima;

Permohonan pembaharuan Permit Pengangkutan Sungai dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima;

Pertukaran butiran Permit Pengangkutan Sungai (pemilik/juragan) dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima;

Pembatalan Permit Pengangkutan Sungai oleh pemilik diputuskan dan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima;

Pembatalan/Penggantungan Permit Pengangkutan Sungai oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak diputuskan dan dibuat dalam (3) bulan dari tarikh laporan siasatan diterima;

Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam empat belas (14) hari dari tarikh aduan diterima.